Tutkimus: Vaikuttajamarkkinointi Suomessa

Vaikuttajamarkkinoinnin teknologiayritys Promoty.fi kysyi suomalaisilta vaikuttajilta, kuinka usein he tekevät kaupallisia yhteistöitä, minkä perusteella he valitsevat yhteistyönsä ja kuinka he hinnoittelevat yhteistyönsä. Tässä ovat saamamme tulokset!

Vaikuttajamarkkinointi puhuttaa ihmisiä, ja saimme kaiken kaikkiaan tutkimukseen 151 vastausta. Useimmat heistä ovat pienemmän seuraajamäärän omaavia mikrovaikuttajia 5000 seuraajaan asti.

42% vastanneista olivat 25-34 vuotiaita, 22% vastanneista olivat 18-24 vuotiaita, 21% 35-44 vuotiaita ja loput ikäryhmät muodostivat jäljelle jääneen 15%. Suurin vastannut ikäryhmä kuuluu milleniaalien sukupolveen, joka on tärkein asiakasryhmä online bisneksessä.

Vaikuttajamarkkinointi: Instagram pysyy suosituimpana kanavana 

Promotyn päämarkkinapaikka on Instagram, joten ei ole mikään ihme, että suurin osa vaikuttajista tekee Instagramin kautta kaupallisia yhteistöitä. Facebook on seuraavaksi suosituin (23%), sitten blogit (22%) ja TikTok (13%).

Tämä trendi näkyy myös kansainvälisissä kyselyissä: maailmanlaajuinen “The State of Influencer Marketing” kysely Influencer Marketing Hub:in tekemänä osoittaa, että suurin osa (68%) yhteistöistä tehdään Instagramin kautta. Seuraavana tulee TikTok, jossa tehdään peräti 45% kaupallisia yhteistöitä.

“Tulemme näkemään kasvun TikTok yhteistöiden suosiossa täällä Suomessa ja ylipäätänsä videoiden tuottaminen on suuressa kasvussa“, sanoo Miisa Hälinen, Promotyn Suomen Maajohtaja. “Tämän vuoksi rakennammekin tällä hetkellä TikTok sekä Youtube integraatiota Promotyn alustalle.”

Yhteistöitä tehdään kahdesta kolmeen kertaan kuussa 

Mitä yhteistöiden teon tiheyteen tulee, noin kolmas osa vastaajista (31,8%) sanoi tekevänsä kaupallisia yhteistöitä 2-3 kertaa kuussa. Muut vastaajat tekivät yhteistöitä kerran kuukaudessa tai jopa tätä vähemmän.

Yli puolet vastaajista kertoivat julkaisevansa Instagram feed postauksia 2-4 kertaa viikossa, kun taas storyyn julkaistaan sisältöä useamman kerran päivässä.

“Kun yritys valitsee vaikuttajia yhteistyöhön on hyvä tarkastella vaikuttajan profiilia ja katsoa kuinka paljon hänen sisällöstään on maksettua mainontaa. Se mitä tarkemmin vaikuttaja valitsee yhteistyönsä, sitä harvemmin hän yleensä tekeekin julkaisuja, jotka ovat maksettuja mainoksia. Tämä kertoo yhteistöiden aitoudesta sekä vaikuttajan luotettavuudesta tämän seuraajille”, Hälinen kertoo.

Postaus feediin
Postaus stooriin
Yhteistöitä tehdään keskimäärin:

Yhteistyökumppaneita valittaessa samat painoarvot kohtaavat usealla vaikuttajalla 

Tutkimuksen mukaan yksi kolmasosa vaikuttajista sanoo löytävänsä yhteistyöt Promotyn avulla (32%). 26% vaikuttajista vastaavasti ottaa itse yhteyttä brändeihin ja 24% vastanneista kertoi brändien lähestyvän vaikuttajia suoraan.

Ne vaikuttajat, jotka totesivat ottavansa yhteyttä itse brändiin kertoivat tekevänsä pidempiaikaisia yhteistöitä heidän kanssaan. Suurin osa kertoi kuitenkin jääneensä ilman vastausta brändeiltä, mikä on jättänyt huonon maun brändeistä.

“Toisen kanssa sujuu ongelmitta, toisten kanssa on hyvin hankalaa tai ei saa vastausta ollenkaan”, kertoi eräs vaikuttaja.
Moni totesi myös seuraajamäärien näyttävän isoa roolia brändien silmissä, mikä tietenkään ei ole tae hyvin tavoittavasta yhteistyöstä. Myös pelko kontaktoida yrityksiä pienenä vaikuttajana nousi esille tutkimuksessa, “En ole uskaltanut ottaa itse yhteyttä, en usko olevani tarpeeksi suosittu.”

Hälinen uskoo, että mitä enemmän vaikuttajamarkkinoinnin kenttä Suomessa kehittyy, ja mitä tietoisemmiksi sekä markkinoijat että sisällöntuottajat tulevat, sitä pienemmäksi ostettujen seuraajien ongelma muodostuu.

“Ostetut seuraajat ja muut epärehelliset käytännöt on itse asiassa suhteellisen helppo tunnistaa katsomalla sisällöntuottajan keskimääräistä sitoutumista, saavutetun yleisön demografisia tietoja ja niin edelleen”, Hälinen kuvailee. “On markkinoijan vastuulla valita vaikuttajat myös muun kuin pelkän seuraajamäärän ja ensivaikutelman perusteella.”

Tärkeimmät kriteerit yhteistyötarjouksen hyväksymiseen olivat:

Pidempiaikaiset yhteistyöt hinnoitellaan edullisemmin

39% vaikuttajista kertoi veloittavansa yrityksiä keskimääräistä vähemmän tehdessään pidempiaikaisia yhteistöitä johtuen siitä, että sen koetaan tuovan enemmän turvallisuuden tunnetta.

“veloittaisin SUHTEESSA vähemmän, kun pidempi yhteistyö mahdollistaisi sen, että teen sitä mitä rakastan, ja voisin hetkeksi lopettaa seuraavan sesongin myynnin tai löysätä vaihdetta.”

Vastaavasti 61% vaikuttajista totesi lyhytaikaisen yhteistyön nostavan hintaa, ja siihen vaikuttivat muun muassa yhteistyön kesto, tuotteiden arvo, sisältöjen määrä, työtunnit sekä brändin vaatimukset.

“Laatu kuvissa (järkkärillä aina feed- kuvat, ei mitään puhelinräpsyjä), stooreissa ja kirjoittamisessa. Yhteistyöhön käytetty aika ja vaiva – en minäkään odota, että muut tekevät minulle töitä ilmaiseksi tai ilman asiallista korvausta. Varsinkin, jos kuvia halutaan omaan käyttöön.”

Hinnasta saatetaan myös neuvotella..

Tuotepalkitut vaikuttajayhteistyöt ovat suosittuja

Kun yritys toteuttavaa vaikuttajakampanjan, niin palkkiona voi olla joko yrityksen tuote tai palvelu sen sijaan, että vaikuttajalle maksettaisiin rahallinen korvaus yhteistyöstä. Tämä on yleistyvä ja kustannustehokas tapa yrityksille saada laajaa näkyvyyttä ja tavoittaa eri kohderyhmiä  mikrovaikuttajia hyödyntäen. Lisäksi pelkän tuotekorvauksen hyötynä on se, että kampanjaan hakee usein mukaan vaikuttajia, jotka ovat jo tuotteiden tai palveluiden aktiivisia ja lojaaleja käyttäjiä.

Tutkimuksemme mukaan lähes neljäsosa (23% vastanneista) tekee suurimmaksi osaksi ainoastaan yhteistöitä, missä palkkiona on tuote tai palvelu.  21% vastanneista kertoo tehneensä vain tuoteyhteistöitä. 23% vastanneista vaikuttajista kertoo tekevänsä vain harvoin tuotekorvattuja yhteistöitä ja 5% ei ole koskaan tehnyt näitä.

Vaikuttajien ja yrityksen välinen kommunikaatio 

Vaikuttajien ja yrityksen välinen suhde perustuu kommunikaatioon. Kampanjan briiffin on oltava selkeä, jotta vaikuttajalle syntyy selkeä kuva millaista sisältöä yritys kyseisessä kampanjassa vaikuttajalta toivoo. Briiffissä tulisi mainita myös sisällön julkaisun aikataulusta sekä kampanjan jälkeisestä palautteesta. Tutkimuksemme mukaan, useat vaikuttajat kertoivat etteivät he juuri koskaan allekirjoita kirjallista sopimusta brändin kanssa.

Tutkimuksemme mukaan useat brändit eivät pyydä tarkastamaan vaikuttajan sisältöä ennen yhteistyön julkaisua : 13  % vastanneista kertoi, että alle puolessa heidän tekemissään yhteistöissä brändit olisivat pyytäneet sisältöä esikatseluun. 38% vastasi, että useimmiten tätä ei koskaan vaadita ja 22% vastasi että he lähettävät sisällön brändille esikatseluun vain ollakseen varma, että brändi on tyytyväinen sisältöön.

Promotyllä pyydämme vaikuttajia aina lataamaan sisältönsä brändille esikatselua varten ennen yhteistyön julkaisemista.

Tutkimukseen vastanneiden vaikuttajien mukaan 29 % heistä ei ole koskaan saanut palautetta brändiltä yhteistyön toteuttamisen jälkeen, 25% vastasi että he saavat jälkeenpäin palautetta brändiltä noin puolesta tekemistään yhteistöistä. Jopa 22% vastaajista kuitenkin kertoi saavansa palautetta brändiltä useimmissa yhteistöissä.

Kuinka usein brandi tarkistaa sisältösi ennen julkaisemista?
Kuinka usein saat palautetta yhteistyöstäsi?

Tule kuulemaan lisää vaikuttajamarkkinoinnista ja vuoden 2022 trendeistä Promotyn Webinaariin 20.1.2022 klo:11.

Lue lisää aiheesta