Vaikuttajamarkkinointi VS PPC markkinointi

“Miksi minun kannattaisi työskennellä sosiaalisen median vaikuttajien kanssa, voinhan vain pyörittää maksettuja mainoksia?” on kysymys jota saamme aika-ajoin. 

Monet markkinoijat luottavat Pay-Per-Click (PPC) markkinointiin, sisältäen mainokset Googlessa, Facebookissa ja Instagramissa. Ymmärrettävästi: näitä mainoksia on helppo mitata, hallinnoida ja optimoida, niitä voidaan kohdentaa hyvin tarkasti ja tuloksia voidaan mitata reaaliajassa.

Molemmilla, vaikuttajamarkkinoinnilla, sekä sosiaalisen median maksetulla mainonnalla on oma paikkansa: siitä kumpi on hyödyllisempää riippuu täysin tavoitteesta, tuotteesta, kohderyhmästä ja markkinointistrategiasta. Kurkataan molempien markkinointimahdollisuuksien hyödyt! 👇🏼

Vaikuttajamarkkinoinnin hyödyt

Luotettavampaa kuin perinteinen markkinointi

Ihmiset luottavat toisiin ihmisiin enemmän, kuin perinteiseen markkinointiin – etenkin perheenjäsenten, ystävien ja tuttavien mielipiteisiin, mutta myös julkisuuden henkilöihin ja roolimalleihin.

Samaan aikaan 79% kuluttajista luottaa tuotearvosteluihin netissä yhtä paljon kuin suosituksiin ystäviltä tai perheeltä! Suurimmaksi osaksi sen takia, koska nämä arvostelut perustuvat käyttäjän omaan aitoon kokemukseen.

Tämän vuoksi vaikuttajamarkkinointi, eli yhteistyöpostaukset, joissa vaikuttaja kokeilee ja kertoo mielipiteensä tuotteesta tai palvelusta toimivat hyvin tehokkaasti – jos heidän palautteensa on positiivista, useimmat heidän seuraajistaan uskovat, että kyseessä todella on hyvä tuote/palvelu. Lisäksi sosiaalisessa mediassa seuraajat voivat heti kysyä vaikuttajalta tarkentavia kysymyksiä tai suosituksia tuotteeseen tai palveluun liittyen, joihin vaikuttajat usein mielellään vastaavat.

Mahdollisuus tavoittaa tarkka kohderyhmä

Vaikuttajien seuraajat ovat myös aloittaneet heidän seuraamisensa syystä: heitä kiinnostaa mitä vaikuttaja tekee päivittäin, mitä tuotteita ja palveluita hän suosittelee ja kuinka vaikuttaja on päässyt  tavoitteisiinsa. Tämän vuoksi brändeille vaikuttajamarkkinointi on mahdollisuus tavoittaa pienempiä kohderyhmiä, jotka ovat kiinnostuneita tietystä aiheesta – vaikuttajat toimivat siis eri alojen mielipidevaikuttajina.

Esimerkiksi, jos brändisi alana on urheiluvälineet, on fiksua sisällyttää urheiluun keskittyneitä vaikuttajia kampanjaasi – vaikuttajaa todennäköisesti seurataan tiedon kerryttämiseksi, ohjeiden saamiseksi ja motivaation kasvattamiseksi.

Jos brändisi keskittyy esimerkiksi vegaanisiin ravintolisiin, parhaat tulokset saat työskentelemällä vegaanisten urheiluvaikuttajien kanssa – suurin osa heidän seuraajistaan ovat kiinnostuneita yhdistämään vegaanidieetin ja urheilun.

Vaikuttajamarkkinointi voi olla mahtava tapa tavoittaa hyvinkin kapea kohderyhmä aiheelle, joka ei (vielä) ole kovin etsitty Googlesta, ja mikäli Facebook mainonta ei tuo hyviä tuloksia. Vaikuttajamarkkinointi toimiikin yleensä parhaiten pienillä kohderyhmillä.

lumene vaikuttajamarkkinointi

Brändin tietouden lisääminen ja brändäys

Vaikuttajamarkkinointi toimii erittäin hyvin niin kutsutun markkinointitunnelin alaosassa, jossa tavoitteena on lisätä brändin tietoutta ja siitä kiinnostuneiden ihmisten määrää.

Esimerkiksi, Virolainen brändi Sutu loi kampanjan Promotylla, jonka tavoitteena oli toimitusjohtaja Kaido Saarin mukaan lisätä brändin tietoutta merkittävästi kampanjan avulla: “Ainakin avainsanojen seurannan tulosten mukaan brändimme nimi ja tuotteet olivat etsittyjä. Instagram-seuraajammekin kasvoivat 2.5 kertaiseksi.”

Tietenkin brändin tietoisuutta voidaan lisätä myös PPC markkinoinnilla toteutetulla kampanjalla, mutta omalla tavallaan vaikuttajamarkkinoinnin kampanjat voivat olla merkityksellisempiä. Hyvä vaikuttaja myös paljastaa ongelman johon tuote tai palvelu  on ollut ratkaisuna, selittää tuotteen ominaisuuksista ja jakaa kokemuksiaan, jolloin ihmiset saavat enemmän informaatiota kuin pelkällä teksti- tai kuvamainoksella. Hyvin tehty videomainos voi jakaa vaikuttajamarkkinoinnin kanssa saman tarkoituksen. 

Yksi hyöty vaikuttajamarkkinoinnissa on sen vaikutus brändin imagoon: vaikuttajan maine, viestintä ja arvot ovat yhdistettynä brändeihin, joiden kanssa he työskentelevät ja toisinpäin.  Tämä tarkoittaa sitä, että hyvin valitun vaikuttajan kanssa työskentely voi nostaa myös brändin imagoa. 

Brändäyksen vaikutus on hankala mitata joissain mainontakanavissa – digitaalisessa markkinoinnissa kaikkein tarkimpana välineenä pidetään Facebookin Brand Awareness ad-työkalua, jossa Facebook mittaa kuinka moni käyttäjistä jotka näkivät mainoksen muistivat sen jälkikäteen.

Kuitenkin, jos teet PPC mainoksen, jonka tavoitteena on lisätä nettisivuilla käyntien määrää, jäseniksi liittymisten määrää tai lisämyyntiä, brändin tietoisuutta voidaan samalla tavalla mitata vaikuttajamarkkinoinnissa epäsuorilla mittareilla (esim. postauksen sitoutuvuuden, sosiaalisen median seuraajien ja brändin nimen hakujen perusteella).

 

Käyttäjien luoma sisältö

Vaikuttajien sisällyttäminen kampanjaan on erittäin hyödyllistä, sillä he hoitavat kaiken sisällön tuottamisen: niin kuvien kuin tekstinkin. Tämä tarkoittaa, että markkinoijat saavat yksilöllistä ja hyvin toimivaa sosiaalisen median sisältöä pienemmällä vaivalla ja huokeammalla hinnalla.

Jos näin on etukäteen sovittu, on myös mahdollista käyttää vaikuttajien luomia materiaaleja myös brändin omissa kanavissa – käyttäjien luoma sisältö usein toimii tehokkaammin kuin brändin oma sisältö! Vaikuttajat myös usein tietävät minkälainen sisältö toimii sosiaalisessa mediassa parhaiten. 

Välttääksemme hämminkiä: Promotyn käyttöehdoissa mainitaan, että brändeillä on lupa käyttää Promotylta ostettuja sisältöjä omissa sosiaalisen median kanavissaan yhteistöiden jälkeen. Jos yhteistöistä sovitaan alustan ulkopuolella, ehdoista täytyy sopia vaikuttajan kanssa erikseen. 

Vaikuttaja

Vaikuttajamarkkinoijat usein aloittavat sosiaalisen median trendejä ja hyvin valitut vaikuttajat voivat usein auttaa niin sanottujen “tavallisten käyttäjien” sitoutumisessa brändiin, sillä myös he jakavat kuvia brändin tuotteista. Wolt on hyvä esimerkki tästä – kiitos vaikuttajamarkkinoinnin, Woltin paperikassien kuvien jakamisesta on tullut trendi. Monet Wolt käyttäjät tekevätkin tätä päivittäin ilman korvausta.

Vältä ad blockereita

Bannerimainosten katoamisesta ad blockerien vuoksi on puhuttu paljon, etenkin nuorten ihmisten keskuudessa. Vaikka alle puolet netin käyttäjistä hyödyntävät ad blockereita – Suomessa 22% tietokoneella ja 7% puhelimella, sekä Ruotsissa  29% tietokoneella ja 10% puhelimella – voi tällä silti olla merkittävä vaikutus oikeaa kohderyhmää etsiessä.  Koska vaikuttajat jakavat yhteistyöpostauksia sekaisin oman sisältönsä kanssa, ad blockerit eivät tunnista näitä piilotetuksi mainonnaksi.

Pitkän aikavälin hyödyt ja löydettävyys

Perinteiset digitaalisen markkinoinnin mainokset ovat voimassa kampanjasi ja budjettisi ajan.  Vaikuttajamarkkinoinnilla on kuitenkin pidempiaikaisia hyötyjä. Jos vaikuttaja pitää tuotteesta, he todennäköisesti suosittelevat sitä seuraajilleen myös tulevaisuudessa – myös yhteistyön ollessa ohi. Kun heidän yleisönsä kasvaa, voit edelleen tavoittaa ihmisiä mikäli yhteistyö oli onnistunut ja vaikuttaja todella pitää tuotteestasi.  Monet vaikuttajat myös pitävät yhteistyöpostaukset esillä kanavillaan yhteistyön jälkeenkin. Tämä tarkoittaa sitä, että enemmän potentiaalisia asiakkaita etsii käyttökokemuksia brändistäsi – he löytävät vaikuttajien postaukset joko hashtagien tai tägättyjen kuvien perusteella Instagramissa. Bloggarit taas lisäävät usein linkin brändin nettisivuille, joka edesauttaa brändin nettisivujen löytymistä hakukoneissa.

.

PPC markkinoinnin hyödyt:

Mitattavaa ja optimoitavaa reaaliajassa

PPC mainosten hyötynä on niiden tarkkuus ja lyhyt optimaatioaika.

Yhdistämällä Google Analyticsin ja datan esiintyvyyden sosiaalisen median alustoilla (Facebook, Google, ym.) voit nähdä kunkin mainoksen (kampanjan) menestymisen. Tällä tarkoitetaan siis näyttökertoja, verkkosivustokäyntejä, keskimääräistä käyntiaikaa, konversioita yms. Tämän vuoksi voit optimoida, sekä keskeyttää kampanjoita, mainoksia tai avainsanoja reaaliajassa.

Optimointi on ohjattu Facebook algoritmin kautta, joka oikein käytettynä ohjaa ja optimoi mainoksia potentiaalisille asiakkaille alhaisemmilla mainontakuluilla.

Vaikuttajamarkkinoinnissa taas markkinoija tietää myös tavoitettavuuden, näyttökerrat ja sitoutuvuuden kampanjaan (tykkäykset, kommentit, jaot ja tallennukset). Käyttämällä vaikuttajamarkkinoinnin alustaa, kaikki statistiikat sisällöstä näkyvät yhdessä paikassa. Kun yhteistöitä tehdään alustan ulkopuolella, markkinoijan tätyy pyytää jokaisen vaikuttajan tuloksia erikseen esimerkiksi näyttökaappauksen avulla.

Statistiikka

Kuitenkin, optimointiaika vaikuttajamarkkinoinnissa on pidempi: yhteenveto siitä tuottiko yhteistyö haluttuja tuloksia vai ei voidaan tietää vasta kun yhteistyö on ohi. Tämän jälkeen myöhemmissä kampanjoissa voit jatkaa työskentelyä vaikuttajien kanssa, jotka toivat parhaita tuloksia.

 

Myyntiin vaikutusta on helpompi mitata

Yleisin kritiikki  jota vaikuttajamarkkinointi kohtaa on se, että se ei ole 100% mitattavissa: PPC mainonnalla näet tarkkaan kuinka monta klikkausta jokaisesta mainoksesta (kampanjasta) tuli ja mitä ihmiset tekivät mainoksen klikkaamisen jälkeen. Tätä on hankalampaa mitata Instagramista tulevana trafiikkina. 

Monissa tapauksissa käytetään yhtä näistä kahdesta vaihtoehdosta: 

1) Vaikuttajalle annetaan henkilökohtainen alennuskoodi, jonka avulla voidaan mitata myyntiä, jota vaikuttaja luo seuraajiensa avulla. 

2) Vaikuttajalle annetaan henkilökohtainen nettisivu (esimerkiksi UTM tageilla merkattu) jonka he voivat lisätä profiiliinsa tai linkata Instagram-tarinaansa käyttämällä “Swaipaa ylös” – toimintoa. Aivan kuten PPC mainokset, trafiikki näiltä sivuilta on tehokkaasti mitattavissa. 

Tällä käytännöllä ei kuitenkaan voida seurata nettisivuille kertynyttä trafiikkia tai myyntejä, jotka eivät ole suorassa yhteydessä linkkiin – esimerkiksi jos vaikuttajan seuraaja menee pari päivää mainoksen näkemisen jälkeen itsenäisesti sivuille ja tekee ostoksen, on tätä hankala yhdistää vaikuttajan tekemään postaukseen. 

Koska usein ostoksia on helpompi tehdä tietokoneella kuin puhelimella, voivat myös useat vaikuttajan seuraajista nähdä mainoksen puhelimellaan ja tehdä ostoksen vasta jälkikäteen tietokoneella. 

 

Tarkka kohdentaminen (ja uudelleenkohdentaminen)

Päähyöty PPC mainonnassa vaikuttajamarkkinoinnin sijaan on hyvin tarkat kohdennusmahdollisuudet: demografisten tekijöiden lisäksi voidaan mainoksia kohdentaa kiinnostusten kohteiden tai esimerkiksi aiemman aktiivisuuden (vaikka videon katsomisen) perusteella. Voit myös kohdentaa mainontaa ihmisille jotka ovat aiemmin käyneet nettisivuillasi, tehneet ostoksia yms – tai vaihtoehtoisesti rajata heitä kampanjasi ulkopuolelle. 

Vaikka vaikuttajamarkkinointi usein toimiikin parhaiten etenkin asiakkaan matkan alussa, uudelleenkohdentaminen toimii erittäin hyvin myynnin lisääjänä: kohdentaminen käyttäjille, jotka ovat jo aiemmin osoittaneet kiinnostusta tuotteeseen ovat todennäköisesti aktiivisia, klikkaavat mainosta ja tekevät ostoksen. 

Voit myös luoda samantyylisiä kohderyhmiä Facebookissa, esimerkiksi kohdentaa käyttäjiä jotka ovat samantyylisiä kuin aiemmissa kampanjoissa kohdennetut käyttäjät. Tämän vuoksi mahdollisuudet kohdentamisessa ovat melkein loputtomat ja jos tiedät keitä asiakkaasi ovat, voit tavoittaa heidät erittäin tarkasti oikein tehdyllä kohdentamisella.

Yhteenveto

Molemmat, hyvin kohdennetut mainokset ja yhteistyöt hyvin valittujen vaikuttajien kanssa voivat tuoda erittäin hyviä tuloksia – se kumpi lopulta kannattaa valita riippuu niin tuotteesta, kohderyhmästä kuin markkinointistrategiasta.

Koska molemmilla vaihtoehdoilla on omat plussat ja miinukset, paras lopputulos saadaan yhdistämällä molemmat – voit esimerkiksi ohjata potentiaaliset asiakkaat nettisivuillesi tai Instagram profiiliisi vaikuttajan postauksen kautta ja myöhemmin saada heistä asiakkaita uudelleenkohdennetulla digitaalisella mainonnalla.

Kuten olemme kirjoittaneet blogiimme aiemmin, kuluttajat tarvitsevat useita kosketuspisteitä, jotta he tekevät lopullisen ostopäätöksen. Tämän vuoksi strategia, joka yhdistää useita kanavia toimii yleensä tehokkaimmin.

Voit myös käyttää vaikuttajien tekemää sisältöä myöhemmin PPC markkinoinnissa lisätäksesi hyötyjä ja parantaa mainoksen lopputulosta. Maksetun mainonnan työkalujen avulla voit myös boostata vaikuttajien yhteistyöpostauksia brändinä!

Jos sinulla on mitään kysymyksiä Promotyn alustasta tai haluat keskustella vaikuttajamarkkinoinnin strategiasta kanssamme, varaa demo tai lähetä meille sähköpostia – autamme enemmän kuin mielellämme!

Lue lisää aiheesta