Promoty: miten kirjoitetaan hyvä kampanjan kuvaus?

Promoty pyrkii tekemään vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoista mahdollisimman tehokkaita brändeille. Kampanjan kuvauksella on paljon painoarvoa, kun tähän tavoitteeseen pyritään: kuvauksen tulisi olla tarpeeksi osuva ja välittää brändin odotukset vaikuttajalle selkeästi.

 

Jotta kampanjan kuvauksesta saadaan tällainen, listasimme omaan kokemukseemme nojaten seikkoja, jotka mielestämme tulisi kuvauksessa mainita. ??

✔️ Osuva otsikko
◻️ Brändin tuotteiden/palvelun esittely
◻️ Kampanjan tarkoitus
◻️ Millaisia vaikuttajia halutaan mukaan?
◻️ DOs & DON’Ts

 

◻️ Osuva otsikko

Kampanjan otsikko, brändin nimi sekä logo ovat ensimmäiset asiat, joihin vaikuttaja kiinnittää huomiota kampanjatarjouksen nähdessään. Näiden kolmen osatekijän nojalla vaikuttaja päättää, lukeeko kampanjatarjouksen tarkemmin vai ei.

Kampanjan otsikon tulisi siis olla erottuva ja houkutteleva – esimerkiksi “Let’s add spice to social media!” tai  “Give away x products for your followers”. Vähemmän tunnetun brändin kannattaa mainita selkeästi, mistä tuotteesta/palvelusta kampanjassa on kyse. Emojienkin käyttö on suositeltavaa!

Itse kampanjan kuvauksen tulisi olla sekä tiivis että samaistuttava ja alleviivata kampanjan tärkeimmät vaatimukset. Vaikuttajat eivät useinkaan jaksa lukea pitkiä ja jaarittelevia kampanjakuvauksia! Mitä pidempi kampanjan kuvaus on, sitä suurempi riski on, että olennaiset asiat hukkuvat tekstin sekaan.

◻️ Brändin tuotteiden/palvelun esittely

Yleensä on kannattavaa aloittaa kampanjan kuvaus hyvin lyhyellä brändin tuotteen/palvelun esittelyllä – etenkin, jos etsitte mukaan vaikuttajia, joille tuote/palvelu ei ole entuudestaan tuttu! Mitä selkeämmin kykenette välittämään brändin imagon ja arvomaailman, sitä sopivampia vaikuttajia löydätte mukaan.

Älä kuitenkaan missään nimessä kirjoita valmista kuvatekstiä vaikuttajan käyttöön – tämä ei palvele kumpaakaan osapuolta, sillä julkaisu tulee vaikuttamaan liian kaupalliselta ja epäaidolta, eivätkä tulokset ole tällöin toivotunlaisia. Olennaista on sen sijaan täsmentää vaikuttajille, mitä tietoja julkaisuun tulisi lisätä ja, mitkä tiedot toimivat pikemminkin taustatietoina vaikuttajalle itselleen julkaisua tehdessä.

 

◻️ Kampanjan tarkoitus

Kampanjan aihe ja tavoite tulee mainita kuvauksessa selkeästi, jotta vaikuttaja voi julkaisun kuvatekstissä palvella tätä tavoitetta oikealla tavalla. Kampanjan keskeinen tavoite voi olla esimerkiksi:
• Seuraajien informoiminen brändin alennuskampanjasta
• Ohjata seuraajia brändin Instagram tilille/ verkkokauppaan/ myymälään/ verkkosivuille

• Lisätä brändin tunnettuutta ja kehittää brändin imagoa
• Lisätä tuotteen/palvelun myyntiä

 

◻️ Millaisia vaikuttajia halutaan mukaan?

Jotta brändi löytäisi vaivattomasti aidot faninsa, kannattaa kampanjan kuvauksessa mainita, mitä vaikuttajan tulisi kertoa, kun hän hakee kampanjaan mukaan. Vuorovaikutukseen voi kannustaa esimerkiksi pyytämällä vastausta kysymykseen “mitä brändin tuotteita olet jo aiemmin käyttänyt?” tai “millaisen julkaisun toteuttaisit kampanjaan?”.

Brändin kannattaa myös lyhyesti mainita, millaisia vaikuttajia kampanjaan toivotaan mukaan. Toiveen voi ilmaista esimerkiksi lauseella:

  • Etsimme vaikuttajia, jotka vierailivat tapahtumassa x jo vuosi sitten ja olisivat innoissaan osallistumassa tapahtumaan tänäkin vuonna!
  • Etsimme ympäristötietoisia vaikuttajia, joille muoviroskan vähentäminen omassa arjessa on tärkeää
  • Etsimme mukaan vaikuttajia, jotka rakastavat makeita herkkuja, mutta myös terveellisiä elämäntapoja

…tällä tavoin vaikuttaja kokee, että kampanja on kuin “räätälöity” hänelle ja motivaatio hakea kampanjaan mukaan kasvaa.

 

◻️ DO’s & DON’Ts

Tämä osio on tarkoitettu tarkemmille ohjeille toivotun kuvan ja kuvatekstin suhteen. Brändi voi esimerkiksi mainita, millaisessa ympäristössä kuva tulisi olla otettu, tulisiko vaikuttajan itse olla kuvassa tai millaista tunnelmaa ja värimaailmaa kuvaan haetaan. Jos brändi haluaa, että tuotteen tiettyä ominaisuutta korostetaan (esim. ekologisuus, alkuperä…), kannattaa tästä mainita DO-kohdassa.

Brändin kannattaa myös jo etukäteen miettiä sisältöön liittyviä riskejä. Esimerkiksi arvoiltaan konservatiivisen brändin on hyvä mainita DON’T-kohdassa, jos kuvassa ei saa näkyä paljaita kehonosia. Toisinaan on syytä mainita myös itsestään selvältä tuntuvia seikkoja – kuten, ettei vaikuttaja saa tehdä samanaikaisesti yhteistöitä kilpailijoiden kanssa.

Erikseen kannattaa ilmoittaa myös sisältöjen käytöstä: aiotaanko sisältöjä käyttää somessa vai toivotaanko myös, että vaikuttajan sisältöä saataisiin käyttää muissakin markkinointikanavissa kuten esimerkiksi uutiskirjeissä.

Tämän jälkeen kampanjan kuvaus näyttää kutakuinkin tältä Promotyn kampanjan rakennustyökalussa:

Kuvitteellisen brändin kampanjakuvaus

Jos sinulla on kysymyksiä alustaan liittyen tai haluat keskustella kampanjaideoista kanssamme, tavoitat Suomen maajohtajamme s-postitse osoitteesta [email protected] – Iris auttaa sinua enemmän kuin mielellään! Saatat myös hyötyä blogiartikkelista  “Miten Promoty toimii”, josta löydät step-by-step-ohjeet kampanjan pystyttämiseen. Tämän luettuasi olet täysin valmis perustamaan ensimmäisen kampanjan! ??

Lue lisää aiheesta