Case study Nokian Limut: nuorten tavoittaminen

Nokian Limut innostui kokeilemaan mikro-vaikuttajamarkkinointia Promotyn kautta tavoitteenaan löytää vaikuttajia, jotka puhuttelevat ennen kaikkea nuoria. Kevään aikana yhteistyöhön valittiin 34  vaikuttajaa, joiden avulla tavoitettiin yli 218 000 kohderyhmään kuuluvaa nuorta. Lopputuloksena Nokian limut keräsi runsaasti näkyvyyttä ja onnistui rakentamaan brändin imagoa – nyt kuluttajat itse lähestyvät brändiä yhteistöiden toivossa.

Nokian panimo on pieni Nokialainen juomatehdas, jonka valikoimiin kuuluu paitsi oluita myös virvoitusjuomia. Vaikuttajamarkkinointia päätettiin lähteä kokeilemaan yrityksen Sun’n limubrändille, jonka kohderyhmä on nuorisopainotteinen ja täten vaikea tavoittaa perinteisellä julistemainonnalla.

Vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuus ja uskottavuus perustuu usein siihen, että kuluttaja saa suosituksen henkilöltä, joka on hänen omaa elämäänsä lähellä ja, johon hänen on helppo samaistua. Tällä periaatteella nuoret ovat vastaanottavaisia erityisesti muiden nuorten suosituksille. Tätä vaikutusta Nokian Limutkin halusi kokeilla ja pystytti “Herkuttele viikonloppuna” -kampanjan, jossa 12:lle alle 20-vuotiaalle vaikuttajalle lähetettiin yrityksen Cream Soda-limuja testiin. Liki kaikille mukaan valituille tämä oli ensimmäinen vaikuttajayhteistyökokemus ja vaikuttajat olivat erityisen otettuja siitä, että heille tarjottiin mahdollisuus näyttää taitonsa ja saada äänensä kuuluviin.

Promoty: influencer-markkinointi

Herkuttele viikonloppuna

Julkaisuja: 12

Tavoittavuus: 43 615

Tykkäykset: 9234

Kommentit: 214

Kokonasibudjetti: 120€ + tuotepalkkiot (Sun’n Cream Soda 24 tlk)

Nauti keväästä makeasti!

Julkaisuja: 22

Tavoittavuus: 177 883

Tykkäykset: 8901

Kommentit: 349

Kokonasibudjetti: 220€ + tuotepalkkiot (Sun’n Majestic Mango 24 tlk)

Promoty: influencer-markkinointi

Kohderyhmänä meillä Sun’n limuissa on alle 35-vuotiaat, mutta kampanjalla halusimme tavoitella 13-20 -vuotiaita, joiden uskomme olevan kohderyhmän ydinryhmä ja, joita on vaikea tavoittaa muualta kuin somesta.

 

Ensimmäisessä kampanjassa meni aikaa päästä sisään Promotyn järjestelmään, mutta lopputulos oli hyvä panokseen nähden. Saimme sen avulla oppia seuraavaan kampanjaan, jossa halusimme toistaa saman kuin ensimmäisessä, mutta isommalla toteutuksella. Nauti keväästä -kampanjassa kulmana oli tuoda uutuustuotetta esiin.

Janne Paavola
CEO Nokian Panimo Oy

 

Tulokset

Kumpikin kampanja tavoitti kustannustehokkaasti laajan joukon ihmisiä kohderyhmässä. Mielenkiintoista kuitenkin on verrata tuloksia: Herkuttele viikonloppuna -kampanjassa vaikuttajat olivat alle 20-vuotiaita, kullakin oli keskimäärin 3900 seuraajaa ja engagement keskiarvona 31%. Nauti keväästä -kampanjassa vaikuttajat olivat alle 30-vuotiaita, seuraajakuntaa kullakin keskimäärin 4800 ja engagement keskiarvona 22%. Nauti Keväästä -kampanjassa tavoittavuus oli yli neljä kertaa suurempi julkaisua kohden, mutta Herkuttele viikonloppuna -kampanjassa sitoutuminen julkaisuihin oli 48% parempi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että näkyvyyden kannalta Nauti keväästä -kampanja oli kustannustehokkaampi. Valikoimalla mukaan keskimäärin suurempia käyttäjätilejä alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä, lisää tavoittavuutta ja näkyvyyttä huomattavasti. Sen sijaan alle 20-vuotiaiden vaikuttajien seuraajakunnan aktiivisuus on paljon korkeampi ja seuraajat sitoutuvat julkaisuihin aktiivisesti tykkäyksin ja kommentein. Tämä vaikuttajaryhmä on kullanarvoinen brändäyksessä ja brändin imagon rakentamisessa. Tästä esimerkkinä se, että kampanjoiden seurauksena Nokian Panimo on vastaanottanut koko joukon yheteistyötiedusteluja Instagramin kautta nuorilta vaikuttajilta, jotka haluaisivat niin ikään päästä edustamaan Sun’n brändiä.

Nuorten vaikuttajien potentiaali

Sosiaalisen median vaikuttaminen on monen nuoren unelma, mutta markkinoijan näkökulmasta ikä ja näytön puute saattavat usein olla esteenä yhteistyölle. Nokian Limut kuitenkin ymmärsi potentiaalin, joka nuorissa vaikuttajissa ja mikrovaikuttajissa kiteytyy: seuraajakunta on kiinnostuksen kohteiltaan äärimmäisen tiivis sekä kaveri- ja tuttavapohjainen, jolloin vaikuttajan viesti nähdään vilpittömänä ja luotettavana. Lisäksi vaikuttajista useampi oli jo Nokian limujen fani ja tuotteet olivat vaikuttajalle tuttuja jo entuudestaan, minkä vuoksi yhteistyötarjous nähtiin kunnia-asiana. Loppujen lopuksi nuoret tuottavat erityisen aitoa ja omannäköistä sisältöä, mistä on erityisesti etua silloin, kun markkinoidaan tuotetta, jolla on rooli kuluttajan arjessa.

Janne Paavolan tiivistää oman kokemuksensa: “Yhteistyö nuorten kanssa sujui hyvin. Jonkin verran tuli viestejä, kuinka tämä yhteistyö etenee ja toimii, kun moni teki ensimmäistä Promoty-kampanjaa ja haasteena olikin saada kaikilta julkaisu sovitussa ajassa. Erityisen positiivista oli kuitenkin julkaisujen laatu sekä aito halu ja innostus olla mukana kampanjassa.”

Oletko kiinnostunut perustamaan kampanjan Promotyn sivuille? Promotyn kautta perustat kampanjan ilmaiseksi ja tavoitat yli 17 200 suomalaista vaikuttajaa. Pääset rekisteröitymään mukaan täältä:

Lue lisää aiheesta