1000 vaikuttajamarkkinoinnin kampanjaa: mitä on opittu?

Heinäkuun alussa juhlimme upeaa lukua: Promotyn kautta on toteutettu jo yli 1000 vaikuttajamarkkinoinnin kampanjaa. Kampanjat ovat tapahtuneet viimeisen 2,5 vuoden aikana kolmella markkinalla: Suomessa, Virossa ja Latviassa.

Mitä olemme saaneet oppia vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoista? Poiminnat tulevat tässä:

💡 Ensimmäinen asia, mikä tulisi tietää ennen vaikuttajamarkkinoinnin kampanjan pystyttämistä on kampanjan tarkoitus ja tavoite. Onko tarkoituksena lisätä brändin tai tuotteen näkyvyyttä, saada materiaalia sosiaalisen median kanaviin tai etsiä uusia seuraajia? Vai kenties välittää tietynlainen viesti tai alennustarjous, lisätä nettisivuston kävijämäärää tai jotakin muuta.

Se minkälainen kampanja pystytetään, millaisia vaikuttajia valitaan mukaan sekä millaisia tulosmittareita käytetään, riippuu nimenomaan kampanjan tavoitteista.

💡 Kun kampanja pystytetään Promotyn alustalle, on tärkeää tehdä siitä mielenkiintoinen ja houkutteleva myös vaikuttajille. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, kun kyseessä on vähemmän tunnettu brändi, joka haluaa antaa itsestään houkuttelevan kuvan vaikuttajille.

• Käytä emojeita luodaksesi kampanjalle enemmän luonnetta 🍒
• Käytä lihavointia painottaaksesi tärkeitä yksityiskohtia
• Lisää kuvia, videoita ja linkkejä auttaaksesi vaikuttajaa ymmärtämään brändiäsi paremmin
• Voit myös lisätä inspiroivan kuvakollaasin, josta välittyy oikea tunnelma siitä, minkälaisen kuvan haluat
• Koska vaikuttaja kirjoittaa hakemuksen hakiessaan kampanjaan mukaan, voidaan kampanjan kuvauksessa pyytää vastaamaan kysymyksiin kuten ”kuvaile minkälaisen kuvan ottaisit” tai ”mitä aiempaa kokemusta sinulla on tuotteesta tai palvelusta”

Lue lisää täältä: Miten kirjoitetaan hyvä kampanjan kuvaus

Promoty: influencer-markkinoinnin verkkoalusta

💡   Vinkkejä kampanjan pystyttämiseen:

• Pystyttäessä kampanjaa Promotyn alustalle filttereitä ei kannata asettaa liian suppeiksi, sillä saatat vahingossa poissulkea todella hyviäkin vaikuttajia. Sen sijaan suosittelemme ensin asettamaan mahdollisimman laajat filtterit ja sen jälkeen valitsemaan parhaat vaikuttajat hakijoiden joukosta.

• Vaikuttajat monesti tekevät julkaisuehdotuksen viime hetkillä, joten kampanjan hakuajan takaraja kannattaa asettaa muutamaa päivää ennen kuin se on välttämätöntä. Tämän avulla voit pidentää kampanjan aikaa ja pyytää mahdollisia muutoksia julkaisuihin.

• Jos kampanjan budjetti on rajallinen, on hyvä vaihtoehto ottaa mukaan pienempiä vaikuttajia, jotka tekevät feed- julkaisun ja isompia vaikuttajia, jotka vastaisuudessaan tekevät story- julkaisun. Story- julkaisut ovat monesti halvempia kuin feed- julkaisut, joten tällä tavalla brändi saa kattavaa sisältöä pienemmälläkin budjetilla.

Tässä tapauksessa Promotyn alustaa voidaan käyttää tekemällä erilliset kampanjat isommille ja pienemmille vaikuttajille, joissa mainitaan onko kyseessä feed- vai story-kampanja.

• Tee useampi julkaisu yhden vaikuttajan kanssa- esimerkiksi, kolme feed- ja story- julkaisua kolmessa ja puolessa kuukaudessa. Ensiksi tämä välittää viestin vaikuttajan yleisölle siitä, että hän oikeasti käyttää tuotetta ja tämän ansiosta antaa autenttisemman ja uskottavamman kuvan. Toiseksi se lisää ihmisten altistumista brändille ja vaikuttaa ostopäätökseen.

• Alustan avulla brändit pystyvät optimoimaan vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoita. Perustuen ensimmäisen kampanjan tuloksiin, voit nähdä mikä yhteistyö tuo parhaat tulokset brändille. Siispä on kannattavaa valita nämä sisällöntuottajat mukaan myös toiseen kampanjaan.

• Promotyn alustalla voit tehdä yhdellä klikkauksella kopion kampanjasta ja nimetä sen asianmukaisesti. (esimerkiksi,”x Syyskampanja, Julkaisu 2”)

Promoty: influencer-markkinoinnin verkkoalusta

💡 Kun kyseessä on kansainvälinen kampanja, sama kampanja voidaan pystyttää kaikille markkinoille tai voidaan tehdä erilliset kampanjat jokaiselle markkinalle. Jälkimmäisen vaihtoehdon ansiosta markkinoija saa selkeämmän kuvan siitä, kuinka monta paikallista vaikuttajaa on mukana kampanjassa, kuinka monta julkaisua on tehty ja millaisia kampanjan statistiikat ovat. Markkinakohtaisia huomioita ovat mm. tuotteiden saatavuus eri ketjukaupoissa tai eri kansallisuudet. 

Tässä tapauksessa, voit käyttää Promotyn kopiointi mahdollisuutta ja vaihtaa kampanjan otsikon sekä yksityiskohdat.

💡Hyvä tapa saada laajin kattavuus Suomessa on tehdä erilliset kampanjat suomea ja englantia puhuville kohderyhmille ja valita vaikuttajat sen mukaan, kenen seuraajat puhuvat samaa kieltä. Tässä tapauksessa myös eri kulttuurien juhlapyhiin liittyvät kampanjaviestit voidaan hyödyntää paremmin.

💡 Vaikuttajia valittaessa, on tärkeää tietää kampanjan tarkoitus: esimerkiksi, jos päämääränä on saada laadukasta sisältöä sosiaalisen median kanaviin, edellisten yhteistöiden sisällön laatu on kriittinen tekijä. Jos teknisesti laadukas sisältö ei ole päällimmäinen tavoite, voit myös sisällyttää vähemmän laadukkaita vaikuttajia kampanjaan ja kehottaa panostamaan kuvatekstiin. 

Kriteerit, jotka on hyvä pitää mielessä vaikuttajaa valittaessa:

• Instagram statistiikat: tavoittavuus, sitoutumisaste yms.
• Seuraajien demografiset tiedot: sijainti, ikä, yms.
• 
Brändin arvoihin samaistuminen
• 
Edelliset yhteistyöt
• 
Kuvien ja kuvatekstien laatu
• 
Hinta-laatusuhde

Lue lisää täältä: Kuinka löytää brändillesi sopivat vaikuttajat

💡 Vaikuttajan omaa ikää ja sijaintia tärkeämpää on se, mistä hänen seuraajansa tulevat: jos kohdemarkkinaksi on valittu Suomi, kannattaa kampanjaan valita vaikuttaja, jonka seuraajat ovat paikallisia. Samanaikaisesti kannattaa pitää mielessä se, että Instagram on globaali alusta, jonka vuoksi on hyvin vaikea löytää käyttäjiä, kenen seuraajat ovat 100% Suomalaisia.

Jos tavoittelet hyvinkin paikallista yleisöä, tulisi vaikuttajan seuraajien suhteellinen sijainti olla yksi tärkeimpiä osatekijöitä sopivan vaikuttajan valinnassa. Esimerkiksi kaksi vaikuttajaa, joilla on sama seuraajamäärä, voivat paikallisesti tavoittaa hyvinkin poikkeavan joukon ihmisiä, jolloin tuloksetkin ovat erilaiset.

💡 Mikrovaikuttajat, joilla on pienempi seuraajakunta, ovat kasvavassa suosiossa: mikrovaikuttajien etuja ovat mm. alhaisemmat julkaisuhinnat, korkeampi sitoutumisaste ja autenttinen kommunikaatio seuraajien kanssa.

On hyvä kuitenkin pitää mielessä se, että mikrovaikuttajat saattavat tarvita enemmän ohjeistusta, sillä heillä on todennäköisesti vähemmän kokemusta aikaisemmista yhteistöistä. Jotta brändi saisi enemmän näkyvyyttä, tulisi mikrovaikuttajia olla määrällisesti myös mukana enemmän kampanjassa.

💡 Kampanjat, joissa vaikuttajat saavat pelkän tuotepalkkion vetävät puoleensa henkilöitä, jotka oikeasti pitävät tuotteesta ja käyttävät sitä joka tapauksessa. Rahapalkkiokampanjoissa voi olla enemmän ihmisiä, jotka tekevät yhteistyötä rahan vuoksi. 

Tuotekampanja on myös paras vaihtoehto, jos budjetti on rajallinen: esimerkiksi, alla olevassa kampanjassa mukaan oli valittu 20 mikrovaikuttajaa, jolloin kustannusketmenot olivat 200€ (Promotyn komissio). Tämä kampanja tavoitti 150,000 ihmistä ja brändi sai 20 ainutlaatuista kuvaa, joita he voivat käyttää omassa sosiaalisessa mediassaan.

💡 Kun kyseessä on tuotekampanja, vaikuttaa tuotteen hinta kampanjan rakenteeseen:

• Kun kyseessä on edullinen tuote, olisi hyvä pystyttää tuote+raha- kampanja isommille vaikuttajille tai, jos kyseessä on pienempi budjetti, hyvä vaihtoehto on story- kampanja isommille vaikuttajille, jossa vain tuote maksetaan. 

• Kun kyseessä on arvokkaampi tuote, kannattaa miettiä riskin hajauttamista: esimerkiksi, antaa 20% tuotehyvitys jo etukäteen ja jäljelle jäänyt 80% sen jälkeen, kun julkaisu on tehty. Yleisesti alustan käyttö lieventää useampia riskejä- jos vaikuttaja ei pidä lupauksiaan, hänen profiilinsa merkitään alustalla. 

• Vaikuttajat, jotka tekevät yhteistyöjulkaisuja harvemmin, saattavat pyytää enemmän julkaisusta, kuten myös monet tunnetut vaikuttajat, joiden yhteistyöjulkaisut usein päätyvät mediaan. 

💡 Yleisesti sosiaalisen median vaikutusta brändille on vaikeaa mitata (kuten TV, radio tai ulkomainonnassa), mutta story- julkaisuista on kuitenkin mahdollista mitata suora vaikutus myynteihin:

• Yksilölliset alekoodit, jotka kertovat kuinka paljon myyntiä yhteistyö sai aikaan. Tämä keino antaa myös vaikuttajan yleisölle lisäarvoa, mikä on yleensä erinomainen ratkaisu.

• Tietty aloitussivu tai UTM-merkitty aloitussivun osoite, jonka vaikuttaja voi lisätä ”swipe up” toiminnolla Instagram story-julkaisuun (tämä toiminto on saatavilla, kun seuraajia on vähintään 10,000) tai lisätä linkin suoraan omaan profiiliinsa. 

Lue lisää täältä: Kuinka mitata influencer-markkinoinnin tuloksia

💡 Brändinä on ehdottomasti kannattavaa olla aktiivinen sosiaalisessa mediassa, seurata potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja aktiivisesti rakentaa suhteita heidän kanssaan. Esimerkiksi, jos joku mainitsee brändin kuvassa tai story- julkaisussa, heitä voisi kiittää sydän emojein tai lyhyellä kommentilla. Story- julkaisut voi myös jakaa omalla tilillään helposti ilmaistakseen kiitollisuutta.

Jos innostuit, voit kokeilla kampanjan pystyttämistä heti – se on täysin ilmaista, sillä maksat vain niistä valmiista julkaisuehdotuksista, joita vaikuttajilta saat. Jos puolestaan haluat vaihtaa ajatuksia kampanjaideoista, olemme täällä sinua varten! Tavoitat Suomen Community Managerin Miisan osoitteesta [email protected]. 💜

 

Lue lisää aiheesta